על המגנזיום - בתכנית "זמן פציעות - המגרש הכלכלי של ערוץ הספורט"