ברזל לאחר תרומת דם

תקציר:

למרות שתרומת דם מתבצעת רק אחת למספר שבועות, תורמים רבים סובלים מרמות המוגלובין לא תקינות וכתוצאה נוטים לסבול מאנמיה ועל כן, מטרת המחקר הייתה לבדוק השפעת תוסף ברזל על זמן חזרת המוגלובין (80%) ומאגרי הברזל (פריטין מעל 26 ננוגר' למ"ל) לערך תקין לאחר תרומת דם.

מבנה המחקר היה רנדומלי, כפול סמיות, בקרב תורמי דם בגילאי 79-18 שנים, שלא תרמו דם ב4 חודשים טרום למחקר. הטיפול שניתן לקבוצת הניסוי היה טבלית ברזל גלוקונאט (37.5 מ"ג מינון אלמנטלי) 1 ליום והטיפול שניתן לקבוצת הביקורת היה ללא ברזל, במשך 24 שבועות, לאחר תרומת דם מלא של 500 מ"ל.

תוצאות המחקר:

  • בהשוואה לקבוצת הביקורת, שלא קיבלה תוספת של ברזל, משתתפי קבוצת הניסוי חוו תקופה קצרה יותר של התאוששות ההמוגלובין ועלייה ברמות הפריטין
  • בקבוצה עם פריטין נמוך, ממוצע הזמן הנדרש להתאוששות הפריטין עד להגעתו לרמת הבסיס היה 21 ימים ולמשתתפי קבוצת הביקורת שלא נטלו ברזל, נדרש יותר מ-168 ימים
  • ממוצע זמן להחלמה לרמת בסיס, בקבוצה עם פריטין גבוה, 107 ימים, לעומת הקבוצה שלא נטלה ברזל, מעל ל168 ימים
  • התאוששות מאגרי הברזל בכל המשתתפים שנטלו ברזל היה בממוצע 76 ימים, לעומת מעל ל168 ימים, בקבוצת הביקורת
  • ללא תוסף ברזל ל67% מהמשתתפים לא הייתה התאוששות של מאגרי הברזל בתקופת המחקר.

מסקנות המחקר:

בקרב תורמי הדם עם רמות המוגלובין תקינות, מינון נמוך של תוסף ברזל בהשוואה ללא תוסף כלל, צמצם את זמן ההתאוששות ל80% לאחר תרומת הדם, בקרב תורמים עם פריטין נמוך (מתחת ל- 26 ננוגר' למ"ל) או עם פריטין גבוה (מעל ל- 26 ממוגר למ"ל).


References

JAMA. 2015;313(6):575-583