כורכום לרגנרציה של תאי עצב

תקציר:

מחקר In Vivo ו- In Vitro* אשר בדק חומר הנקרא Aromatic (ar-) turmerone המהווה רכיב ביו-אקטיבי פעיל וחשוב הקיים בשורש הכורכום Curcuma longa .

תאי מיקרוגְלִייָה אלו תאי החיסון של ה-CNS, התגובה הדלקתית מתווכת על ידי תאי מיקרוגְלִייָה אקטיביים. במחקרים נמצא כי ar-turmerone מעכב את האקטיבציה של תאי מיקרוגְלִייָה, ובכך יכול לשמש כטיפול יעיל למחלות נוירו-דגנרטיביות. יתרה מכך, ההשפעה של ar-turmerone על תאי אב עצביים (NSCs) לא נחקרה.

במחקר, חשפו תאי NSCs של יילודי חולדות, לריכוזים שונים של ar-turmerone ובדקו פוטנציאל לפרוליפרציה (התרבות מהירה/שגשוג) ודיפרנציאציה (התמיינות). במחקר In Vivo, חולדות נחשפו לזריקה תוך מוחית intracerebroventricular) I.C.V) של רכיב ar-turmerone.

תוצאות המחקר:

במחקר In Vivo, הרכיב ar-turmerone הגביר את העלייה במספר תאי NSCs בתרבית (בתלות במינון), עקב עליה בפרוליפרציה של התאים. במחקר In Vitro כמו ב-In Vivo,הרכיב ar-turmerone העלה דיפרנציאציה של התאים העצביים. 

ב- In Vivo לאחר ההזרקה של הרכיב הפעיל, תאי NSCs בחלוקה, נדדו מהאזור תת חדרי ( SVZ) וההיפוקמפוס של חולדות מבוגרות.

 

מסקנות המחקר:

תוצאות שני המחקרים מציעות כי הרכיב ar-turmerone, גורם לפרוליפרציה של תאי NSC. Ar-turmerone יכול להיחשב כמועמד שתומך ברגנרציה** במחלה נוירולוגיות.

*In Vitro  - טכניקה לביצוע ניסוי, בדיקת מעבדה או הליך רפואי בסביבה מבוקרת מחוץ לאורגניזם חי בדרך כלל במבחנה או בכלים שונים. In Vivo - טכניקה לביצוע ניסוי, או בדיקת מעבדה על אורגניזם חי המשמש אורגניזם מודל.

**רגנרציה - (לידה מחדש), כינוי לתהליך החזרתן של רקמות-גוף למצב בו היו לפני שנפגעו בתהליך של מחלה או מצב פגיעה אחר.


References

Stem Cell Research & Therapy 2014