לוטאין וזאקסנטין להתנוונות מקולרית של העין (AMD)

תקציר:

מחקר רנדומלי, כפול סמיות ומבוקר פלסבו שהתנהל במהלך שנתיים ובו השתתפו 112 מטופלים עם התחלה של התנוונות מקולרית של העין.

הקבוצות התחלקו רנדומלית (1:1:1:1) וקיבלו:

  • קבוצה 1: לוטאין 10 מ"ג
  • קבוצה 2: לוטאין 20 מ"ג
  • קבוצה 3: לוטאין 10 מ"ג + זאקסנטין 10 מ"ג
  • קבוצה 4: פלסבו

במהלך השנתיים שבו התנהל המחקר, נלקחו מדדי MP לצפיפות אופטית ו- N1P1 לרגישות הרטינה. המדדים נלקחו לאחר 48 שבועות ובתום השנתיים.

תוצאות המחקר:

תוספת של לוטאין וזאקסנטין אצל מטופלים הסובלים מהתנוונות תלוית גיל של העיניים, הגבירה משמעותית MPOD (צפיפות אופטית) בקבוצה 3.

תגובת N1P1 עלתה משמעותית לאחר 48 שבועות. ונצפתה עליה משמעותית ב- mean retinal sensitivity) MRS) לאחר טיפול בתוספי התזונה בקבוצות 1 ו-2 (10/20 מ"ג לוטאין). בקבוצה מס' 4 לא היה שינוי (הקבוצה שנטלה פלסבו).

מסקנות המחקר:

תוספת לוטאין ו/או זאקסנטין, מעלה את הצפיפות האופטית ולוטאין הגביר את רגישות הרטינה, בשלבים מוקדמים של התנוונות מקולרית תלוית גיל.


References

Br J Ophthalmol 2015;99:371–3