פיקנוגנול® ואנטי-אוקסידנטים להפרעות קשב, ריכוז והיפראקטיביות בילדים

תקציר:

רדיקלים חופשיים מתקיימים באופן מתמשך בתאים החיים שלנו, במידה ויצאו מכלל שליטה הם יכולים לגרום לנזק ביולוגי מאקרו-מולקולרי נרחב, חמצון של שומנים וחלבונים, שינויים ונזק ל- DNA ועוד.

במחקר רנדומלי, כפול סמיות ומבוקר פלסבו על 61 ילדים בגיל ממוצע של 11.5 שנים, בדקו את האפקטיביות של התמצית הפוליפנולית - פיקנוגינול®, על רמות פורינים מחומצנים ועל הרמה הכללית של אנטי-אוקסידנטים (TAS) בילדים עם ADHD.

הילדים חולקו לשתי קבוצות, קבוצת הניסוי קיבלה פיקנוגנול® וקבוצת הביקורת קיבלה פלסבו.

תוצאות:

תוצאות המחקר הן כדלקמן:

  • בקבוצת הניסוי נמצאה עליה משמעותית בנזק ל- DNA לעומת קבוצת ביקורת
  • בקבוצת הניסוי רמות - oxoguanine8 פחתו לאחר חודש מתחילת הטיפול לעומת נקודת ההתחלה של הטיפול ולעומת קבוצת הפלסבו
  • רמות TAS  בילדים הסובלים מ- ADHD (קבוצת הניסוי) נמצאו נמוכים מאשר בקבוצת הבקרה
  • בקבוצת הניסוי חלה עליה משמעותית ב- TAS כחודש אחד לאחר תחילת הטיפול
  • בקבוצת הניסוי, שיפור בנזק ל- DNA ו- TAS נמצא בהתאמה לשיפור בקשב בילדים הסובלים מהפרעות ADHD

מסקנות המאמר:

מתוצאות המחקר עולה כי טיפול בפיקנוגינול® הפחית נזק חמצוני ל- DNA, סייע לתיקון TAS ושיפר קשב.


References

Free Radical Research, September 2006; 40(9): 1003–1010