B12 במינון 1,000 מ"ג (למציצה תת לשונית) נמצא יעיל בטיפול באפטות

תקציר:

אפטות הם כיבים חוזרים בחלל הפה (RAS - Recurrent aphthous stomatitis) היא תופעה שכיחה וכואבת ממנה סובלת 25% מן האוכלוסייה. במחקר שנערך לאחרונה נבדקה יעילותו של הטיפול בוויטמין B12 של סולגאר לתופעה של אפטות חוזרות.

הגורמים השכיחים האפשריים להופעת אפטות יכולים להיות חבלות מקומיות, מצבי מתח, מחלות מערכתיות, תזונה לקויה, רגישות למזון, מחלות הפוגעות במערכת החיסון ותרופות. על אף שאפטות יכולות להופיע כחלק מתסמיני מחלות מערכתיות שונות, הרי שברוב המקרים אין פגיעה נוספת אחרת והמטופלים מוגדרים כבריאים אך מדווחים כי לתופעה השפעה משמעותית על התפקוד היומיומי שלהם.

המחקר הינו מחקר רנדומאלי, כפול סמיות, מבוקר עם פלסבו, בו נבדקה השפעת ויטמין B12 על שכיחות של הופעת אפטות חוזרות ברירית הפה.
במחקר השתתפו 58 חולים בני 18 ומעלה, שסבלו מאפטות לפחות במשך שנה, בתדירות של לפחות פעם לחודשיים. המטופלים חולקו אקראית לשתי קבוצות, קבוצת הניסוי כללה 31 איש וקיבלה טיפול שכלל מתן יומי של טבליות תת לשוניות (sublingual) של ויטמין B12 מבית סולגאר (במינון של 1000 מק"ג), ובקבוצת הביקורת כללה 27 איש וקיבלה טיפול של כדורי פלסבו.

שתי הקבוצות קבלו טיפול על בסיס יומי במהלך שישה חודשים כשבמקביל נוהל יומן תרופות (כולל ל- RAS) ונערכו בדיקות דם לרמות הוויטמין בדמם. כל המשתתפים נבדקו מדי חודש על ממוצע משך אפיזודת האפטות (בימים), מספר אפיזודות בחודש וחומרת הכאב.

תוצאות המחקר:

רמות ויטמין B12 של כל המשתתפים היו מעל ל- 150 pg/ml.

קבוצת הניסוי (שטופלה בוויטמין B12) חולקה לשתי תתי קבוצה:

  1. 6 חולים עם רמות B12 של 250-150
  2. 25 חולים עם רמות של מעל ל-250

בהשוואה בין שתי הקבוצות, בקבוצת הניסוי לא נמצא כל שוני ביניהם.

משך התקף - בהשוואה לקבוצת הביקורת, ממוצע משך אפיזודת האפטות (מספר ימים) פחת בשתי הקבוצות במשך ארבעת החודשים הראשונים לטיפול, אך הירידה הייתה גבוהה יותר באופן משמעותי בקבוצת הניסוי לאחר החודש החמישי והשישי. ממוצע מספר אפיזודות האפטות לחודש, פחת במשך ארבעת החודשים הראשונים לטיפול בשתי הקבוצות אך בקבוצת הניסוי הוא המשיך לרדת גם בחודש החמישי והשישי והיה משמעותית נמוך יותר מאשר בקבוצת הביקורת.

כאב - במהלך המחקר בקבוצת הניסוי פחתו הכאבים לעומת קבוצת הביקורת. במשך שלושת החודשים הראשונים למחקר דיווחה קבוצת הביקורת על הפחתה בכאבים ואילו בחודש הרביעי, החמישי והשישי למחקר דווחה קבוצת הביקורת על עלייה ברמות הכאב.

בחודש האחרון למחקר 20 חולים מקבוצת ההתערבות (74.1%) הגיעו למצב בו אין להם אפטות כלל לעומת 8 חולים מקבוצת הביקורת (32%). בסוף תקופת המחקר ניתחו החוקרים את הנתונים של שני החודשים האחרונים לטיפול ומצאו כי 15 חולים (55.6%) בקבוצת ההתערבות לעומת 4 חולים (16%) מקבוצת הביקורת הגיעו למצב בו אין להם אפטות כלל.

בתוצאות הסופיות של המחקר נמצא כי בקבוצת ההתערבות מספר הכיבים ורמת הכאב פחתו משמעותית בששת חודשי הטיפול בוויטמין B12, ללא קשר לרמות הוויטמין בדם.

מסקנות המחקר:

רמות ויטמין B12 שנבדקו בסרום החולים, היו מעל ל250 פיקוגרם למ"ל, בקרב 80.6% מהמשתתפים בקבוצת הניסוי. רמה זו נמצאת בטווח הנורמה הנמוך ולכן האפשרות של חוסר בוויטמין B12 היה נמוך.

נראה שלוויטמין פעילות ייחודית, שאינה מוכרת עדיין, בטיפול באפטות, ללא קשר לרמתו בסרום. התגובה לטיפול התקבלה רק אחרי טיפול של 4 חודשים, יתכן עקב מינון נמוך של ויטמין B12 שניתן בטיפול.

מניסיון קודם של החוקרים, כאשר טופלו החולים באמצעות מינונים גבוהים מאלה שניתנו דרך הפה, של ויטמין B12 (בזריקות), החולים הגיבו לטיפול כבר לאחר חודש – חודשיים מתחילת הטיפול.

לסיכום, הטיפול בוויטמין B12 למציצה תת-לשוני מבית סולגאר בקרב הסובלים מאפטות גרם להפחתה ברמת הכאב, מספר הכיבים ותדירות הופעתם (התפרצותם) ללא תלות ברמות ההתחלתיות של ויטמין B12 בסרום. הטיפול בוויטמין B12, הוא טיפול מומלץ, פשוט, לא יקר ובטוח לשימוש.


References

JABFM January–February 2009 Vol. 22 No. 1

ויטמין B12 למציצה משמש לטיפול באנמיה ובאפטות, נספג ביעילות ומהווה השלמת תזונה חשובה לצמחונים ולכל מי שתזונתו אינה כוללת בשר או דגים. מתי לקחת ויטמין b12? מומלץ להתייעץ עם רופא או לקרוא את הנחיות השימוש.
לפרטים נוספים